İstenen Belgeler

Serbest Bölgeler Uygulama Programını kullanabilmek için internet üzerinden yetkilendirme başvurusu yapılmasını müteakip aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Firma Kullanıcıları için:
Firmalar için istenen aşağıdaki belgeler işlem yapılacak Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 • Dilekçe: İmza Sirkülerinde yer alan yetkilinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve istenen belgelerin verilmesine ilişkin dilekçe.


 • İmza Sirküleri: Yerli firmalar için, firmayı temsil ve ilzama yetkili kılan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı. Yabancı firmalar için, Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte kendi ülkelerinde geçerli olan imza sirkülerinin aslı ve tüm bu ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.

  İmza sirkülerinin geçerlilik süresi olanların süre bitimlerinde yenilerinin verilmesi gerekir.


 • Ticaret Sicil Gazetesi: Yerli firmalar için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Memurluklarından tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri). Yabancı firmalar için, Apostil ve Türkiye’nin o ülkedeki Temsilciliğince onaylanmış belgeleriyle birlikte kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin aslı ve tüm bu ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş nüshaları.


 • Vergi Numarası Belgesi:Yerli ya da yabancı firmaların Türkiye’de almış oldukları firmaya ait vergi numarasını gösterir Vergi Dairesinden alınmış ve tasdiklenmiş resmi belge ya da firmaya ait Vergi Levhasının noter tasdikli örneği.


 • Yetkilendirme Belgesi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişiler için, aşağıda yer alan bilgileri içeren ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak verilen belgenin aslıdır.

  Detayli bilgi için Tıklayınız


 • NOT: Yukarıdaki belgelerden yetkilendirme belgesi dışındaki belgeler bir firma için geçerlilik süreleri boyunca bir kere verilecektir. Birden fazla kişinin uygulamayı kullanması için, firma ile ilgili evraklar daha önce verilmiş ise, sadece o kişinin yetkilendirme belgesinin verilmesi yeterlidir.  Ekonomi Bakanlığı ve Serbest Bölge Müdürlükleri Kullanıcıları için:

  Ekonomi Bakanlığı ve Serbest Bölge Müdürlükleri kullanıcıları aşağıdaki formu doldurup imzalattıktan sonra Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ’na göndermelidirler.

  Yetkilendirme Başvuru Formu için Tıklayınız

  Ekonomi Bakanlığı ve Serbest Bölge Müdürlükleri kullanıcıları için, daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkisinin iptal edilmesi için birim/kurum amirinin imzalayacağı Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ’na göndermesi gerekmektedir.

  Yetkilendirme İptal Başvuru Formu için Tıklayınız

  Eğer bir kullanıcı yetkilendirilmiş olduğu birim ya da Serbest Bölge Müdürlüğü’nden başka bir birim ya da Serbest Bölge Müdürlüğü’ne geçmesi gerekiyorsa, eski birim/bölge için olan yetkilendirilmenin iptal ettirilmesi ve yeni birim/bölge için yeniden yetkilendirme başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir.


  Diğer Kurum ve Kuruluşların Kullanıcıları için:

  Diğer Kurum ve Kuruluşların kullanıcıları aşağıdaki formu doldurup imzalattıktan sonra Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ’na göndermelidirler.

  Yetkilendirme Başvuru Formu için Tıklayınız

  Diğer Kurum ve Kuruluşların kullanıcıları için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkisinin iptal edilmesi için kurum/kuruluş amirinin imzalayacağı Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ’na göndermesi gerekmektedir.

  Yetkilendirme İptal Başvuru Formu için Tıklayınız

  Eğer Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun ulaşmasına kadar olan süre içerisinde kullanıcı yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Bilgi Hattında yer alan telefonların birlik sorumluları tarafından aranması gerekmektedir. Eğer bir kullanıcı yetkilendirilmiş olduğu kurum ya da kuruluştan ayrılması  yetkilendirilmenin iptal ettirilmesi gerekmektedir.