Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları


(312) 449 12 64        (312) 449 12 79E-mail :    eimza.teknik@ticaret.gov.tr