“Firma Tanımlaması” Hangi Firmalar İçin Yapılacaktır?


Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin TAREKS aracılığıyla yerine getirilmesi halinde, bu işlemlere konu olacak firmaların TAREKS' te tanımlanması gerekmektedir.

Kimler TAREKS’te Firma Tanımlaması Yapabilir?

Firma tanımlaması, firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ya da bunların noter kanalıyla düzenlenmiş taahhütname çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.