Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Uygulamasını Firmalar Nasıl Kullanacak?


Firmaların TAREKS’ i kullanabilmeleri için 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre ilk aşamada, firma bilgileri sistemde tanımlanacaktır. İkinci aşamada, tanımlaması yapılmış firma adına TAREKS’de işlem yapacak kişiler kullanıcı olarak yetkilendirilecektir.

Bu işlemlerin elektronik kısmı, Ekonomi Bakanlığı web sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünün “Firma Tanımlama” ve “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru, kullanıcıların Nitelikli Elektronik Sertifikaya ya da Mobil Elektronik İmzaya sahip olmaları halinde yapılabilecektir. Kullanıcılar ayrıca, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda verdikleri bilgileri doğrulayan belgeleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Grup Başkanlıklarına ibraz ederek elektronik ortamda işlem yapar hale geleceklerdir. Başvuru işlemlerine ilişkin sonuçlar ilgililere e-posta aracılığıyla bildirilecek ve bu bildirimler resmi olarak kabul edilecektir.