Elektronik İmza Nedir?


Elektronik ticareti güvenli hale getirebilmek için en önemli gereksinim mesajın yetkili bir kişiden geldiğinden ve yolda herhangi bir değişikliğe uğramadığından emin olunmasıdır. İşte bu iki özellik - doğrulama ve bütünlük - elektronik imza sayesinde sağlanabilir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.