Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Nedir


Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin internet teknolojileri kullanılarak elektronik ortama aktarılması, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesi ve serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, kullanıcı firmalar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanarak ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasının sağlanmasıdır.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programının Amacı

Bugüne kadar, ülkemizin değişik yörelerinde olmak üzere 21 serbest bölgeye ulaşılmıştır. Gelişen ticaret hacmi ve lojistik merkezleri haline gelen serbest bölgeler için günün gelişen şartlarına göre yeni bir bilgisayar programı hazırlanması yoluna gidilmiştir. Geçen süre içerisinde gerek zamanla karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak gerekse gelişen teknolojiye uyum sağlayacak şekilde uygulama programı geliştirilmiş ve güncellenmiştir.

Bilindiği gibi, günümüzde E-Devlet projesi kapsamında bakanlığımızda ülkemiz çapında bir ilk gerçekleştirilmiş ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak şekilde hazırlanmış ve uygulama başlatılmıştır.

Bu bağlamda, yeni gelişen teknoloji ve günün ihtiyaçlarına yönelik olarak serbest bölge işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılacak şekilde yeni bir bilgisayar programı hazırlatılmış ve programın test çalışmaları başlatılmıştır.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programının Sağlayacağı Yararlar

Serbest bölge kullanıcıları, proje kapsamında, ana hatlarıyla faaliyet ruhsatı başvurusunu, faaliyet ruhsatları ile ilgili revize taleplerini, serbest bölge işlem formu başvurularını, stok takiplerini, yeni ürün başvurularını, giriş izin belgesi başvurularını, internete bağlı herhangi bir bilgisayardan gerçekleştirebileceklerdir. Bu işlemleri herhangi bir yer ve zaman kısıtlaması olmadan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştireceklerdir. Bunun yanında;

       * Serbest Bölgelerle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması,

       * Serbest Bölge İşlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi,

       * Raporların kolay ve hızlı bir şekilde alınabilmesi,

       * İstenilen veriye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi,

       * Gerekli kontrollerin elektronik ortamda otomatik olarak yapılması,

       * Serbest bölge işlemlerinin yönetimi ve tam olarak izlenmesi,

       * İlgili kurumlarla (Gümrük İdareleri-TUİK) toplanan verilerin paylaşılması gibi sağlayacağı yararlar bulunmaktadır.