Yetkilendirme Başvurusu


  • Dahilde İşleme Rejimi programını kullanmak isteyen her kişi (İhracatçı Firma, Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Kamu Kurumu ya da Kuruluşlarının kullanıcıları) internet üzerinden www.ticaret.gov.tr adresinden E-İşlemler bölümünden Dahilde İşleme Uygulaması seçilerek, Yetkilendirme Başvuruları linkinden Yetkilendirme Başvurusu yapmak zorundadır


  • Yetkilendirme başvurusu yapılırken temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikasının kullanılması zorunludur. Başvuru ekranında; nitelikli elektronik imza sertifika sahibinin, yani ihracatçı firma, kurum ya da kuruluşun uygulamayı kullanmak için yetkilendireceği kişinin kendisi ile ilgili bilgiler ve temsil ettiği firma, kurum ya da kuruluşun bilgileri (İhracatçı Firmalar için, Firmanın Vergi Numarası ve Firmanın Unvanı) girilmesi gerekmektedir.


  • Başvuru ekranında girilen TC Kimlik Numarası ve temsil edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarasının doğru girilmesi gerekmektedir.


  • Bir firmadan birden fazla kişi uygulamayı kullanacak ise her bir kişi için ayrı ayrı yetkilendirme başvurusu yapılmalıdır.


  • Yetkilendirme başvurusunun onayı, istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda internet üzerinden yapılan başvuru ekranında yazılan e-posta adresine bildirilecektir.