İthalat İşlemleri Uygulaması Nedir?


İthalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla, ithalat işlemleri İthalat Rejimi Kararı ve bu Karara dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Bu çerçevede, ithalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ithalattan önce İthal Lisansı, İzin Belgesi, Uygunluk Yazısı, Gözetim Belgesi gibi çeşitli belgelerin alınması için ithalatçıların Genel Müdürlüğümüze ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı başvuru yaparak belgelerini almaları gerekmektedir.

Daha önce Genel Müdürlüğümüze kağıt ortamında yapmış oldukları başvuruların zaman, maliyet ve kolaylık anlamında iyileştirilmesi amacıyla, elektronik ortamda yapılması, düzenlenen belgelerin de yine elektronik ortamda Tek Pencere sistemi aracılığıyla doğrudan gümrüklere gönderilmesi sağlanacaktır.

Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi ve yetkili kişilerin de başvurularını Bakanlığımızın (www.ekonomi.gov.tr) adresinde yer alan E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri”nden yapılması gerekmektedir.

E-Başvurular için yetkilendirme ve belge başvuruları 1/1/2018 tarihi itibariyle başlayacak olup, 1/4/2018 tarihine kadar hem kağıt ortamında hem de e- başvuru yapılabilecek, 1/4/2018 tarihinden itibaren ise başvurular sadece elektronik ortamda alınacaktır.

E- Başvuru Yapılabilecek İşlemler :

  • İthal Lisansı Başvuruları
  • Gözetim Belgesi Başvuruları
  • 2018/1 Sayılı Tebliğ’de belirtilen Başvurular
  • Kullanılmış Eşya İzin Başvuruları 1/4/2018 tarihine kadar http:// ith7.ekonomi.gov.tr/ adresinde yapılmaya devam edecektir.