Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programını kullanmak isteyen her kişi (Firma, Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölge ve Kamu Kurumu ya da Kuruluşlarının kullanıcıları) internet üzerinden www.ekonomi.gov.tr adresinden E-imza Uygulamalarından Yetkilendirme Başvurusu yapmak zorundadır

  • Yetkilendirme başvurusu yapılırken temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikasının kullanılması zorunludur. Başvuru ekranında; nitelikli elektronik imza sertifika sahibinin, yani firma, kurum ya da kuruluşun uygulamayı kullanmak için yetkilendireceği kişinin kendisi ile ilgili bilgiler ve temsil ettiği firma, kurum ya da kuruluşun bilgileri (Firmalar için, Firmanın Vergi Numarası ve Firmanın Unvanı, işlem yapılacak Serbest Bölge adı) girilmesi gerekmektedir.


  • Başvuru ekranında girilen TC Kimlik Numarası ve temsil edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarasının doğru girilmesi gerekmektedir.


  • Bir firmadan birden fazla kişi uygulamayı kullanacak ise her bir kişi için ayrı ayrı yetkilendirme başvurusu yapılmalıdır.


  • Yetkilendirme başvurusunun onayı, istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda internet üzerinden yapılan başvuru ekranında yazılan e-posta adresine bildirilecektir.