Yetkilendirme Başvurusu


İstenen Belgeler

Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını kullanabilmek için internet üzerinden yetkilendirme başvurusu yapılmasını müteakip aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

İhracatçı Firma Kullanıcıları için:


İhracatçı Firmalar için istenen aşağıdaki belgeler bağlı olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne teslim edilecektir.

 • Dilekçe: Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış


 • Kapasite Raporu: İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
  Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)


 • İmza Sirküleri: Noter tasdikli imza sirküleri.


 • Ticaret Sicil Gazetesi: Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Memurluklarından tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri).


 • Vergi Dairesi Belgesi: Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi ( firmaya ait vergi numarasını gösterir Vergi Dairesinden alınmış ve tasdiklenmiş resmi belge ya da firmaya ait Vergi Levhasının noter tasdikli örneği.)


 • Firma Tanımlama Formu: Doldurulduktan sonra imza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış olmalıdır.

  Form İçin Tıklayınız


 • Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname: İhracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik imza sertifika sahibi kişiye noter huzurunda imzalanarak verilen taahhütnamedir.

  Detaylı bilgi için Tıklayınız


 • İhracatçı Birliğe Üye Belgesi: İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için İhracatçı Birliğe üyesi olunduğuna dair belge.


 • Kişi Statü Belgesi: Gümrükçü onaylanmış kişi statü belgesi (eğer varsa)


 • NOT: Yukarıdaki belgelerden taahhütname dışındaki belgeler bir firma için geçerlilik süreleri boyunca bir kere verilecektir. Birden fazla kişinin uygulamayı kullanması için, firma ile ilgili evraklar daha önce verilmiş ise, sadece o kişinin taahhütname belgesinin verilmesi yeterlidir.  Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Kullanıcıları için:  Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kullanıcıları aşağıdaki formu doldurup imzalattıktan sonra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne göndermelidirler.

  Yetkilendirme Başvuru Formu için Tıklayınız

  Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kullanıcıları için, daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkisinin iptal edilmesi için birim/kurum amirinin imzalayacağı Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne göndermesi gerekmektedir.

  Yetkilendirme İptal Başvuru Formu için Tıklayınız

  Eğer Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun ulaşmasına kadar olan süre içerisinde kullanıcı yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Bilgi Hattında yer alan telefonların birlik sorumluları tarafından aranması gerekmektedir.

  Eğer bir kullanıcı yetkilendirilmiş olduğu birim ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nden başka bir birim ya da İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne geçmesi gerekiyorsa, eski birim/birlik için olan yetkilendirilmenin iptal ettirilmesi ve yeni birim/birlik için yeniden yetkilendirme başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir.


  Diğer Kurum ve Kuruluşların Kullanıcıları için:  Diğer Kurum ve Kuruluşların kullanıcıları aşağıdaki formu doldurup imzalattıktan sonra Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne göndermelidirler.

  Yetkilendirme Başvuru Formu için Tıklayınız

  Diğer Kurum ve Kuruluşların kullanıcıları için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin yetkisinin iptal edilmesi için kurum/kuruluş amirinin imzalayacağı Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne göndermesi gerekmektedir.

  Yetkilendirme İptal Başvuru Formu için Tıklayınız

  Eğer Yetkilendirme İptal Başvuru Formunun ulaşmasına kadar olan süre içerisinde kullanıcı yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Bilgi Hattında yer alan telefonların birlik sorumluları tarafından aranması gerekmektedir. Eğer bir kullanıcı yetkilendirilmiş olduğu kurum ya da kuruluştan ayrılması  yetkilendirilmenin iptal ettirilmesi gerekmektedir.