Türkiyenin İlk Nitelikli Elektronik İmza UygulamasıDahilde İşleme Rejimi uygulaması, Türkiye’nin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında Nitelikli Elektronik İmza kullanan ilk uygulamasıdır. Bu projede, Kanuna göre Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının vermiş oldukları Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları kullanılmaktadır.

Dahilde İşleme Rejimi Projesi, Ekim 2003 tarihinde hazırlanmaya başlamış ve 1 Ağustos 2004 tarihinde proje pilot olarak başlatılmıştır. Bu pilot çalışmada Ekonomi Bakanlığı kendi sertifikalarını üretip kullanıcılarına dağıtmıştır. Ancak, 6 Eylül 2004 tarih ve 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulacak olan Kamu Sertifika Merkezinin yapılanması ve nitelikli sertifika vermeye başlamasını beklemiştir. Bu süre içerisinde pilot çalışma devam etmiş ve proje verilecek olan nitelikli elektronik imza sertifika kullanılması için altyapı çalışmalarını oluşturmuştur.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının (ESHS) 16 Temmuz 2005 tarihinde bir törenle yetkilendirme belgelerinin verilmesinden sonra, 1 Ağustos 2005 tarihinde Devlet Bakanımız Sn. Kürşad Tüzmen’in yaptığı bir basın toplantısı ile Dahilde İşleme Rejimi uygulaması devreye alınmıştır.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan işlemlerin, 2005/9 sayılı Tebliğ’e çerçevesinde 1 Ocak 2006 tarihine kadar hem elektronik ortamda hem de klasik yöntemlerle yapılmasına izin verilmiş ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren de sadece elektronik ortamda yapılmasına başlanmıştır.

Dahilde İşleme Rejimi Projesi ile, ihracatçı firmalar yer ve zamandan bağımsız olarak bu rejim kapsamındaki her türlü işlemlerini elektronik ortamda yapabilmekte ve izin belgesi başvurularını nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştirmektedirler. Bu proje ile iş süreçleri kısalırken, büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Dahilde İşleme Rejimi Projesi, Türkiye’nin nitelikli elektronik imza kullanan uygulaması sıfatıyla ve oluşturulan PKI (Public Key Infrastructure – Açık Anahtarlı Altyapı) altyapısıyla kamuda geliştirilecek ve elektronik imza kullanacak diğer uygulamalara örnek teşkil etmektedir.